Čiščenje lovilca maščob

Lovilec maščob je namenjen ločevanju odpadnih voda od olj in goriva. Vgrajujejo se v asfaltirana parkirišča, z njimi morajo biti opremljene mehanične delavnice, bencinske črpalke, avtopralnice in industrijska podjetja katerih je glavna panoga predelava motornih olj, olj za druge mehanske namene ter v prehrambeni industriji. Čiščenje lovilca maščob je tako nujno potreben proces za ohranjanje zdrave industrijske panoge.

Pasivne lovilci maščob se nahajajo nad tlemi in so kovinske ali plastične cisterne, ki so potrebne v prehrambeno predelovalnih objektih. Redno čiščenje lovilca maščob in njegovo vzdrževanje učinkovito preprečuje vstop maščob v kanalizacijski ali septični sistem. Lovilci maščob so bili za ohranjanje zdravja zasnovani in prvič poslani na tržišče že leta 1880.

Čiščenje lovilca maščob in nadzor vsak mesec

Količino olja, maščob in ostale tekočine je potrebno nadzorovati vsaj enkrat na mesec, drugače pa obvezno takrat, ko se pripetijo naravne katastrofe kot so poplave, nalivi in hujši potresi. Čiščenje lovilca maščob je nujno, ko debelina sloja presega 10 centimetrov. Ta pa se izmeri z posebno lovilno letvijo, ki je obdana s posebnim premazom, da se nanjo ne nabirajo odpane usedline. Ko se v rezervoarju nabere mejna količina je potrebno vsebino izčrpati. Čiščenje lovilca maščob naj opravi za to usposobljen vzdrževalec naprave, ki poskrbi, da se odpadki zakonsko s predpisi deponirajo na ustrezno mesto.

Čiščenje lovilca maščob je nujno potreben ukrep

Čiščenje lovilca maščob je za zdravje okolja nujno potreben ukrep in se mora udejanstvovati na redni ravni. V primeru, da se lovilca maščob ne čisti redno lahko preobremenjujemo okolje in s tem povzročimo odvod odplak v okolje in ga s tem ogrozino oziroma onesnažimo, kar pa seveda za zdravje okolice ni prijetno. Če čiščenja lovilca maščob ne opravljamo vestno in redno se lahko zgodi, da se odvodna cel popolnoma zamaši kar privede do širjenja neprijetnih vonjav ter pojava nevarnih bakterij.

 

Vedno se obrnite na usposobljene strokovnjake in nikar se čiščenja lovilca maščob ne lotite sami saj čiščenje zahteva veliko mero znanja in natančnosti.

Oglejte si še kako poteka krivljenje cevi.

 

Similar Posts: