Trgovinska oprema

Furniture storage in Eschelbronn
Image via Wikipedia

Pri načrtovanju trgovinske opreme je seveda potrebno imeti v mislih določene lastnosti in kriterije, od katerih je odvisno, kako kvalitetno je odnos med njo in stranko. Osnovni namen trgovinske opreme, poleg tega, da stranko zadrži v trgovini ali poslovnem prostoru, je to, da stranki komunicira prodajne izdelke. Včasih je narava izdelkov in embalaž, ki se prodajajo, takšna, da svoje vrednosti ne morejo komunicirati neposredno zaradi takšnih in drugačnih omejitev. V tem primeru je smiselno, da je trgovinska oprema zasnovana tako, da se prodajni izdelki reklamirajo prek opreme. To lahko dosežemo tako, da pustimo prostor za neposredno oglaševanje, včasih pa je priročno, da ob nakupovalno polico postavimo prostor, na katerem se nahajajo reklamni letaki s specifikacijami izdelka in nasveti za njegovo uporabo.

Takšnih primerov, kjer je potrebno individualno reševati problem komuniciranja vrednosti od izdelka h kupcu, je veliko. Trgovinska oprema pa mora biti zasnovana tako, da takšne prepreke odstranjuje in čim bolj spodbuja prenos informacij, ki kupca prepričajo v nakup. Mizarstvo  je tukaj pravi naslov, za oblikovanje in implementacijo takšnih rešitev.

Enhanced by Zemanta

Similar Posts:

Comments are closed.