Bio brežina

Skrb za naravo in njene darove je v zadnjih letih postala vrednota, ki jo večina od nas brezpogojno sprejema. Problem pa je v tem, ker kmalu bo ta skrb postala tudi nuja, ker se človeški učinki poseganja v naravo močno poznajo v negativnih posledicah. Bio brežina je takšen poseg v naravo, ki prekinja s starimi okvirji.

Podjetje Biotec Šubic je razvilo okolju prijazno tehnologijo, ki vanj posega tako, da izkorišča njegove temeljne značilnosti in s tem minimizira negativne učinke teh posegov. Ljudje smo svoje poti speljali po naravnem terenu in mnogokrat se ta skozi čas spreminja zaradi zemeljskih dejavnikov, ki ostajajo očem skriti, geologi pa jih dobro poznajo. Bio brežina, ki jo izdelajo pri podjetju Biotec Šubic, se bo s spoštovanjem do narave postavila po robu njenim silam, zato da bi zaščitila človeško prisotnost tam, kjer je naravi ni predvidela. S takšno odločitvijo se izkazuje globok etični čut, ki skrb poveže z uporabnostjo.

Similar Posts: