Ohranimo zdrave odnose v družini

Vsaka družina sloni na kompleksnih odnosih med vsemi njenimi člani. Te pa se lahko hitro poslabšajo v primerih različnih težkih izzivov, nesoglasij, selitve, izgube člana družine in drugih življenjskih spremembah ter tragedijah. Cilj družinske terapije pa je ozavestiti, premagati in pozdraviti različne težave, ki pestijo odnose med otroci, starši in sorodniki. Obenem pa je naloga terapevta, da pomaga vsem članom družine se soočiti s težavami in poiskati rešitve. Uspešnost takega načina zdravljenja je zelo visoka, vendar ima še vedno veliko ljudi predsodke o uspešnosti in primernosti same terapije.

Dobri odnosi v družini
Dobri odnosi so ključni za delovanje vsake zdrave družinske enote.

Družinska terapija se osredotoča na specifične težave v družini

Dobri odnosi so ključni za delovanje vsake zdrave družinske enote. Družinska terapija ali svetovanje pa se osredotoča na specifične težave, ki te odnose zavirajo, poslabšujejo in uničujejo. Namenjena je premagovanju in preživljanju velikih ter težkih izzivov, kot so:

  • Nasilje v družini
  • Neplodnost
  • Konflikti med zakonskimi partnerji
  • Zloraba substanc
  • Žalovanje, zaradi izgube ljubljene osebe
  • Težavno odraščanje otrok
  • LGBTQ težave

Namen same terapije ni, da se poišče krivca za vse težave, ampak da se najdejo rešitve. Seveda je pred tem potrebno raziskati, kaj povzroča nesoglasja in prepire. Za to nalogo pa je zadolžen visoko izobražen strokovnjak, ki mu tudi pravimo družinski terapevt.

Družinski terapevt se pogovarja z vsemi člani družine

Glavni način poteka družinske terapije je preko pogovora. Terapevt vključi v pogovor vse člane, ki želijo pri tem sodelovati. Tako bolje spozna delovanje in dinamiko družine, kar je izredno pomembno pri vzpostavitvi vzrokov za težave. Včasih pa je tudi potrebno sodelovanje sorodnikov, tet, stricev, starih staršev, malih bratrancev ipd. 

Terapevt nikoli ne obsoja ali krivi določenih članov za težave. Njegov sistem dela je tak, da preko pogovora vzpostavi dobre odnose in spoštovanje. S pogovorom tudi želi ozavestiti težave vsem članom družine. Tako se lahko pričnejo posamezni člani med seboj pogovarjati, razvijejo boljše komunikacijske sposobnosti in si pomagajo. Terapevt vedno cilja, da izboljša strukturo družine preko procesov medsebojnega razumevanja staršev, otrok, bratov, sester in drugih članov. 

Terapija za družine ponovno vzpostavi ravnovesje med njenimi člani

Ravnovesje medsebojnih odnosov in empatije ter razumevanje posameznih članov družine so izredno pomembni. Če katerikoli izmed naštetih elementov manjka, lahko hitro nastanejo težave. Lahko bi rekli, da se podre naravno ravnovesje. Družinski terapevt lahko uporabi različne pristope k reševanju težav, ki so posledica slabe komunikacije, travmatičnih dogodkov, neprimernega obnašanja ipd. Pomembno je, da mu vsi člani družine zaupajo, saj je to ključni element uspešnega zdravljenja. Vsi družinski terapevti so izkušeni strokovnjaki, ki želijo iskreno pomagati družini pri ponovni vzpostavitvi ravnovesja in sodelovanja med vsemi njenimi člani.

Preberite si še naslednji članek: Zobobol nakazuje težave z zobmi

Zobobol je eden od najbolj pogostih zdravstvenih težav. Zobobol se začne takrat, ko je živec v zobu ali v okolici zoba razdražen.

Similar Posts: