zdravljenje zoba

Zakaj pride do potrebe za zdravljenje zoba?

Zdravljenje zoba se strokovno imenuje tudi endodontsko zdravljenje. A ne glede na poimenovanje gre v obeh primerih za vrsto terapije, s katero se odstrani inficirani zobni živec ali pulpa iz koreninskega kanala. Prostor, ki ob tem nastane, pa se moramo izjemno natančno očistiti in dezinficirati. Na koncu se to hermetično zapre, s čim se seveda prepreči ponovna infekcija.

Do potrebe po zdravljenju zoba pa seveda lahko pride iz več različnih razlogov. Med drugim se moramo za zdravljenje zoba denimo odločiti, ker je odlom zobu zajel zobni živec.

Še drugi pogosti razlogi za zdravljenje zoba

Za zdravljenje zob se odločimo tudi v primeru, ko je prišlo do močnega udarca v zobe. To lahko povzroča odmrtje zobnega živca. Vzrok za zobno zdravljenje je lahko tudi neuspešno zdravljenje zob s ponovnim zagonom simptomov.

Zdravljenje zoba ali endodontsko zdravljenje zoba
Zdravljenje zoba ali endodontsko zdravljenje je terapija, s katero se odstrani inficirani zobni živec ali pulpa iz koreninskega kanala.

Pogosto gre tudi za naključno odkrito vnetje, ki se ugotovi na rentgenskem posnetku ob koreninskem vršku. Včasih pa je potrebno zdraviti zob v sklopu protetične predpriprave zobu. Najpogostejši vzrok za zdravljenje zoba pa je zagotovo močno napredovani kariozni proces v zobovini.

Znaki in simptomi za vnet zobni živec

Dejstvo je, da zobna gniloba lahko napreduje celo tako globoko, da prizadene tudi zobni živec.

  • Tedaj se pojavijo simptomi, na primer skelenje in občutljivost na temperaturne spremembe. Ti lahko trajajo še kar nekaj časa po prekinitvi dražljaja.
  • Zobne bolečine so prav tako lahko tudi povsem spontane.

Po drugi strani pa vnetno dogajanje v živcu zoba včasih sploh ne kaže posebnih znakov.

  • Zobni živec kljub temu počasi odmira in sčasoma načne tudi kost.
  • Takšen zob lahko zobar odkrije na primer pri rednem pregledu ali čisto po naključju na rentgenski sliki.
  • Tu se vnetje na kosti kaže kot črna senca okoli vršička korenine.

Na kakšen način poteka zdravljenje zob?

Zobozdravnik se s pacientom najprej odloči, kakšen je sploh smisel za zdravljenje zoba, in sicer glede na rentgensko pa tudi klinično sliko. Običajno endodontsko zdravljenje poteka v eni do treh sej. Za bolečino pacienta navadno ne sme skrbeti, ker zobar skoraj vedno poskrbi, da so posegi povsem neboleči.

Zobozdravnik se s pacientom pogovori kako bo potekalo zdravljenje zoba.

Zdravljenje zoba pa je možno ročno ali pa na strojni način. Slednji je za paciente navadno boljša izbira, saj je zdravljenje bistveno hitrejše.

Similar Posts: