Elektroinštalacije

English: A picture of a electrical wire (with ...
Image via Wikipedia

Dotrajane elektroinstalacije so eden izmed najbolj pogostih nesreč, ki se dogajajo v povezavi s požari. Večkrat lahko v medijih preberemo, da se je vžgala kakšna črpalka, da je v hiši zagorelo zaradi bojlerja ali pa zaradi kakšnega kratkega stika. Razne napake na napeljavi povzročajo tragične nesreče, ki bi ji lahko preprečili, če bi  elektroinstalacije redno vzdrževali in servisirali. Majhna napaka je lahko usodna, zato elektroinstalacije nikakor ne smemo vzdrževati sami. Raje pokličimo na pomoč podjetje, ki ima strokovnjake, kot jih ima Elektro Gvozden, ki se dobro zavedajo težav, ki so povezani s pravkar navedenimi primeri. Vzdrževanje elektroinstalacije zahteva odgovornost od lastnika stavbe. Zamislimo si lahko, kako neodgovorno je recimo dajati v najem hišo, stanovanje ali pa poslovne prostore, ki imajo dotrajane elektroinstalacije. S tem sicer nenamerno postavljamo podnajemnike v izjemno nevaren položaj, ki ne ustvarja le nevšečnosti, kot so izpadi električne energije, ampak lahko vodi tudi v nesreče z najbolj usodnimi izidi.

Enhanced by Zemanta

Similar Posts: