Slikar

Slikar je umetnik, ki čas v katerem živi, zajame v podobah, ki jih naslika. Tudi umetnica Marjeta Medved v svojih delih združuje miselno razsežnost našega časa s posebnimi oblikami. V tem smislu je slikar predvsem takšen umetnik, ki skozi vidne podobe prenaša sporočilo svojemu občinstvu. Seveda pa se to, koliko je slikar kakovosten ali dober, meri po tem, ali mu uspe likovno sporočilo v celoti prenesti na svoje občinstvo. Da to Marjeti Medved uspe, bodo potrdili mnogi, ki poznajo njeno umetniško ustvarjanje. Slikar ima torej tudi neko odgovornost do svojega občinstva, saj če je njegova umetnina med drugim tudi v funkciji prenašanja sporočil, morajo biti ta sporočila resnična. Tako slikar ni, kot menijo nekateri, iluzionist, ki bi želel svojemu občinstvo prikazati zgolj videz stvari, ne pa njene resnične podobe. Videz, ki ga slikar ustvari, je lahko mnogokrat veliko bolj resničen, kot pa je realni predmet in to predvsem zaradi tega, ker umetnina odpira več razsežnosti tistega predmeta ali osebe, ki ga upodablja.

Similar Posts: