Kipar

Kipar je lahko umetnik ali obrtnik, ki izdeluje tri dimenzionalne oblike. Če je kipar umetnik, potem so njegovi kipi namenjeni predvsem temu, da služijo kot okras. V primeru pa, da je kipar obrtnik, potem se od kipa, ki ga izdela, zahteva tudi to, da služi določenemu namenu, da je torej funkcionalen.

Zgodovina umetnosti:

1738 – so odkrili Herculaneum, 1748 pa Pompeje, mesti, ki jih je ob izbruhu Vezuva leta 79 zasul vulkanski pepel. Arheološka odkritja, novo zanimanje za Rim in Grčijo ter kritični duh razsvetljenstva, so privedli do nastankaneoklasicističnega gibanja, ki je spodbujalo vrnitev k antičnim vzorom (najugledejša predstavnika v plastiki sta kiparja Canova in Thorvaldsen).

1745 – Hogarth je narisal znamenito serijo šestih slik Poroka po modi, satirični oris tedanje družbe.

1760 – Upodabljanje prizorov iz vsakdanjega življenja v običajnih okoljih, ki ga označujemo kotžanr, je bil posebej priljubljen vidik umetnosti srednjega sloja. Ceruti je tega leta naslikal Nosača, Longhi Nosoroga, pomembni predstavniki žanrskega slikarstva so bili še Gillot, Chardin in Greuze.

1784 -neoklasicistično slikarstvose je uveljavilo v Franciji z delom Prisega Horacijev, Jacquesa-Louisa Davida, ki je bil znan tudi poportretih Napoleona; pomemben francoski slikar te dobe je bil tudi Ingres.

1786 – James Gillray in Thomas Rowlandson sta razvila angleškokarikaturo, s katero sta smešila vsa področja oblasti, še posebej zlobno pa kraljevo družino.

Zač. 19. stol. – se pojaviromantika, umetniško gibanje, ki je postavilo nove duhovne in umetniške vrednote: subjektivnost, domišljijo, čustvo in strast, eksotičnost, slikovitost, smisel za nacionalno in ljudsko.

1810 – Romantično gibanje je imelo izreden vpliv na razvojkrajinarstva. Za romantike je pokrajina skrivala pomen, ki je presegal njen zgolj zunanji vtis. Tega leta je nastalaOpatija v hrastovem gozdu, nemškega slikarja Casparja D. Friedricha; pomembna krajinarja sta bila tudi Angleža Constable in Turner.

1812 – Theodore Gericault je z sliko Oficir cesarske garde spodnesel prevlado neoklasicizma v Franciji. Drugi romantik, Eugene Delacroix, je postavil spomenik revoluciji s slikoSvoboda vodi ljudstvo(1830). Pomembna romantika sta tudi Fuseli in Goya (Grozote vojne, 1810-20).

Similar Posts: