Registracija avtomobila je lahko enostavna

Registracija avtomobila je enostavna formalnost, ko lastnik pozna postopek ter izbere zase najbolj ugodno različico. Ena od njih je Wizova.
Formalnost zahteva opravljen tehnični pregled avtomobila, sklenitev zavarovanja ter plačilo cestne takse. Registracija avtomobila je možna zgolj za tehnično brezhibna in ustrezna vozila. Tehnični pregled je strokovni pregled, pri katerem strokovna oseba preverja zakonsko ustreznost vitalnih delov vozila.

Preverjanje se osredotoča na zavore, podvozje, svetila, pnevmatike ter izpušne pline. Poleg tega mora vsako vozilo imeti obvezno opremo, morebitne naknadne modifikacije pa morajo biti ustrezna homologacijskim pravilom. Zavore morajo delovati z ustrezno silo ter enakomerno na levi in desni strani. Pri podvozju je poudarek na kolesnih premnikih, ležajih, volanskih končnikih ter drugih komponentah, ki lahko v primeru neustreznih lastnosti povzročijo izgubo nadzora nad vozilom pri višjih hitrostih. Svetila morajo delovati skladno z predpisi, morebitne naknadne spremembe serijske izvedbe pa pregledane ter zapisane v homologacijskem kartonu. Enako velja za pnevmatike, ki so dimenzijsko različne od serijskih. V vsakem primeru pa morajo pnevmatike imeti vsaj minimalno predpisano globino profila ter vidnih poškodb strukture. Izpušni plini vozila morajo biti znotraj dovoljenih mej škodljivih plinov. Po opravljenem tehničnem pregledu se izda zapisnik, ki potrjuje tehnično brezhibnost vozila ali njegovo neustreznost z navedenimi pomanjkljivostmi.

Zgolj tehnično brezhibnemu vozilu je moč podaljšati registracijo

Registracija avtomobila je mogoča zgolj z zapisnikom tehničnega pregleda, ki potrjuje brezhibnost vozila. Zapisnik tehničnega pregleda je dokument, ki omogoča nadaljevanje postopka registracije. Cestna taksa ali letna dajatev je določena z uredbo o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Za osebna vozila je dajatev določena glede na delovno prostornino. Stroškovno je registracija avtomobila z višjo prostornino dražja oziroma manj ugodna za lastnika. Zavarovanje avtomobila je lahko različno, registracija avtomobila zahteva osnovno ali obvezno avtomobilsko zavarovanje. Kot samo ime pove je potrebno obvezno avtomobilsko zavarovanje obvezno skleniti. Registracija avtomobila sicer ni mogoča, ker ni sklenjeno zavarovanje, ki varuje pred odškodninskimi zahtevki oseb, katerim je sklenitelj z avtomobilom povzročil škodo.

Similar Posts: