Televizijski oglasi niso podobni spletnim stranem

Primerjava obeh medijev pokaže, da se razlikujeta predvsem pri vprašanju obvladovanja. Agencije obvladujejo produkcijo oglasnih spotov, ker so že od začetka iskale zunanje strokovnjake, režiserje in filmske ekipe, kadar so morale posneti kak spot. Zato so tudi prevzele nadzor nad medijem in ga imajo še danes. Večini agencij pa to ni uspelo, ko so bile soočene s pojavom interneta. Posledica tega je to, da večino spletnih strani izdelajo ljudje, ki nimajo nobene izobrazbe ali izkušenj s področja (grafičnega) oblikovanja in (tržnih) komunikacij, čeprav so pravi računalniški geniji. Končni rezultat pomankanja teh za tržno komuniciranje pomembnih znanj pa so spletne strani, in to celo velikih podjetij, ki se ne morejo kosati s (tržno) komunikacijo v drugih medijih.

Navaja štiri lastnosti oz. elemente, ki bi jih morala imeti vsaka spletna stran: enostaven dostop, logična navigacija, enostavnost (v smislu manj je več) in svoboda do izbire. Glede enostavnega dostopa do strani in njenih delov naj bi bilo vse jasno, čeprav se ravno dostop v praksi ponavadi izkaže za največji problem. Tudi logična in enostavna navigacija po spletnem mestu je zmeraj dobrodošla, da surfanje ne postane reševanje ugank in postavljanje vprašanj v slogu, ja, kje pa sem zdaj. Oblikovanje spletne strani oz. njena grafična podoba naj bo čim bolj enostavna in preprosta, čeprav so običajno spletni oblikovalci tako navdušeni nad zmožnostmi interneta, da morajo uporabiti prav vse. Svoboda do izbire pa je element, ki ga pogojuje pojav t. i. flashev, uvodnih sekvenc na straneh, ki so postale kar nekakšen trend v oblikovanju spletnih strani. Vse lepo in prav, dokler imamo gumb za preskok te sekvence, čeprav se v resnici mnogokrat izkaže prav nasprotno. Takšno posiljevanje seveda ni v interesu nobenega uporabnika interneta.

Delovanje, navigacija, oblikovanje

Kar zadeva delovanje spletnih strani, je največji problem v tem, da skuša večina podjetij iztisniti iz programske opreme več, kot ta zmore. Posledica tega je, da nekatere funkcije na strani ne delujejo tako, kot bi morale, ali pa sploh ne delujejo.

Kar zadeva navigacijo po spletni bi se morali njihovi oblikovalci bolj posvetiti temu, kaj od spletne strani pričakujejo uporabniki. Predvsem pa je potrebno tesnejše sodelovanje med grafičnimi in spletnimi oblikovalci, da bi združili svoja specifična znanja s ciljem dati internetu boljši in učinkovitejši dizajn. Vendar ne smemo pozabiti, da je glavni namen oblikovanja, da dano stvar naredi funkcionalno, logično in pomembno, kar velja tudi za internet. Pri tem je veliko ljudi prepričanih, da to ni mogoče, ker je internet prezapleten. Toda zapletena stvar, še toliko bolj potrebuje oblikovanje.

Similar Posts: