Krivljenje Cevi

Poznamo več postopkov krivljenja cevi.

Najbolj enostaven način je bil s pomočjo mivke. V cev so nasuli mivko, cev segrevali in jo poljubno skrivili. Mivka v notranjosti je preprečila porušitev cevi.

Kasneje so razvili krivljenje s pomočjo trna. Trn se vstavi v cev. Ko se izdeluje krivina, se trn skladno izvlači in tako podobno, kot včasih mivka, prepreči, da bi cev spremenila obliko, oziroma se porušila.

Starejši stroji so imeli ročne nastavitve s pomočjo katerih so določili kot kolena. Za radij, ki ga želimo narediti, se uporabljajo orodja z obliko, ki je enaka zunanjemu premeru cevi.

Krivimo lahko raznovrstne cevi, tako okrogle, kot kvadratne, pravokotne ali elipsaste.

Na krivljenje močno vplivata kvaliteta materiala in orodja.

CNC krivljene cevi se izvaja s pomočjo računalniško vodenega stroja. Programer določi parametre, ki jih naprava zahteva. Običajno se izdela nekaj vzorcev, na osnovi katerih se določijo popravki, nakar lahko pričnemo s proizvodnjo. Ker je ponovljivost teh naprav velika, je ta tehnologija primerna za večje serije. Pogoj za ponovljivost je enaka kvaliteta materiala, kar zagotovimo s kontrolo. Najbolje je, da uporabimo cevi iz iste sarže.

Krivljenje cevi se uporablja predvsem v avtomobilski in pohištveni industriji. Postopek je uporaben tudi v letalski industriji. Krivljene so praktično vse izpušne cevi in vsa ogrodja stolov iz pohištvenih cevi.

Krivilni stroj CA LINEAR je med najnaprednejšimi. Lahko krivimo cevi s premerom kar 63 mm.

S programom lahko določamo poljubne oblike z različnimi koti, saj ima stroj kar pet osi. Izdelamo lahko raznovrstne spirale. Krivimo lahko cevi vseh vrst kovinskih materialov.

 

Similar Posts: